پنج شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۸:۰۱ ق.ظ

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته مشهد 97 هجدهمین دوره

تاریخ انتشار: شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

تاریخ شروع:
سه شنبه 97/05/16 (08/07/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 97/05/19 (08/10/2018)
زمان بازدید:
16 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
آدرس: انتهای بلوار وکیل آباد

https://goo.gl/maps/L2NmNLRF7582