پنج شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۸:۵۷ ق.ظ

شرایط پیش فروش مشارکت در تولید-شهریور97

تاریخ انتشار: یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان محترم می رساند، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید
شهریور ماه 97از روز سه شنبه 97/06/20لغایت 97/06/31و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح

جدول پیوست ارائه می گردد.
شرایط ویژه بخشنامه :
üدر این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروهای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواهد شد.
üدر این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری
امکان تغییر شرایط ثبت نام )تمدید موعد تحویل( با همان شرایط وجود خواهد داشت.
üامکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً برای مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام برای مشتری دوم نمایندگی و
مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد .
üقیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل تعیین خواهد شد .
üثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.irامکان پذیر خواهد بود

زمان فعال سازی این بخشنامه بر روی وبسایت esale.ikco.ir
ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخ 97/06/20می باشد

شماره تماس:

05157258080

09159113003

09034053003