پنج شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۸:۱۸ ق.ظ

شرایط پیش فروش محصولات

تاریخ انتشار: سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷

شرایط پیش فروش محصولات– مهر ۹۷
با سلام و احترام
پیش فروش محصولات شرکت از روز شنبه مورخ 1397/07/28 تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح ذیل اعلام می گردد.
قواعد و نکات مهم:
Øثبت نام در این بخشنامه صرفا ً برای مشتریانی که دارای گواهینامه خودرو (تاریخ صدور گواهینامه قبل از ثبت نام(می باشند، امکان پذیر است. لذا نمایندگی می بایست کپی گواهینامه مشتریان (ممهور به مهر نمایندگی) را به همراه سایر مدارک الزامی به سازمان تحویل نماید.
Øثبت نام در این بخشنامه صرفا ً برای مشتریان خودرو اولی و افرادی که مالک خودرو نیستند، (اعم از خودروی ایران خودرویی و یا غیر ایران خودرویی( مجاز می باشند.
Øدر خصوص موارد فوق، در هنگام ثبت نام صحت اطلاعات براساس خوداظهاری مشتری کنترل می شود. اما در زمان تحویل صحت اظهارات متقاضیان براساس مستندات کنترل خواهد شد.
Øدر این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو می باشد.
Øامکان ثبت نام در این بخشنامه صرفا ً برای مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام برای مشتری دوم نمایندگی و
مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد.
Øکلیه مشتریانی که در ۱۸ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو (از هر روش فروش) اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند.
Øبدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوی شرکت یکطرفه ابطال و وجه بدون سود مسترد خواهد شد.
Øدر راستای سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام کد نمایندگی در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمی باشد و پس از ثبت
نام در روزسه شنبه 1397/08/01به مدت ۴روز (برای تمامی ثبت نام شده ها) انتخاب نمایندگی توسط مشتری و از
طریق “سایت فروش اینترنتی، بخش ویژه مشتریان” امکانپذیر خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم انتخاب
نمایندگی توسط مشتری در مدت زمان تعیین شده، کد نمایندگی براساس آدرس مشتری توسط شرکت تعیین
خواهد شد.
Øقیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل خودرو تعیین خواهد شد.
Øثبت نام صرفا ً بصورت اینترنتی و از طریق سایت esale.ikco.irامکان پذیر خواهد بود.
Øدر این بخشنامه امکان رویت لیست ثبت نام شده ها، برای عموم قابل مشاهده است. به جهت حفظ حریم مشتریان
محترم در لیست انتشار یافته برای عموم، دو رقم کد ملی و اسم کوچک مشتریان فیلتر خواهد شد. این اطلاعات
حدود ۵دقیقه بعد از ثبت نام و اخذ تاییدیه های مالی، در لیست به ترتیب به روزرسانی خواهد شد.


شرایط و توضیحات بخشنامه:
1-سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جدول و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواهد شد. و هرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواهد شد.
2-سود انصراف مطابق جدول و بصورت سالیانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه محاسبه خواهد شد و چنانچه انصراف قرارداد قبل از ارسال دعوتنامه باشد، سود آن بر مبنای مبلغ واریزی پیش پرداخت، محاسبه می گردد.
3-در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماهانه ( ۱۲درصد سالیانه( پرداخت می شود.
4-در صورتی که برحسب ضرورت، آپشن و یا تجهیزات خاصی بر روی خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته یا با کلاس جدید صادر خواهد شد.
5-در شرایط پیش فروش مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در زمان تحویل خودرو و پس از محاسبه سود مشارکت و هزینه های قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواهد رسید.
6-ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شهرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و همراه در زمان ثبتنام الزامی است.
7-در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شهر مغایر و یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عهده مشتری خواهد بود.
8-ارائه متن و شرایط پیش فروش جدول مندرج در بخشنامه، به مشتریان الزامی است و بدیهی است ثبت نام مشتریان تنها بر اساس شرایط قید شده قابل پذیرش است.
9-خودروهای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهند بود.

10-لازم است نمایندگی ها در خصوص مشتریانی که اولین بار در ایران خودرو ثبت نام نموده و برای آنها شماره مشتری جدید ایجاد می شود و مشتریانی که شهر محل سکونت آنها با محل صدور شناسنامه مغایر می باشد تاییدیه احراز سکونت را به همراه پرونده ثبت نام مشتری به سازمان ارسال نمایند.
11-نمایندگان محترم هنگام ثبت نام از مشتریان در خصوص تاییدیه احراز سکونت، موارد عنوان شده در بخشنامه های۲۹۶۸و ۴۰۲۸را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند.
نمایندگان محترم می بایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رویت مشتریان قرار دهند.