پنج شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۰ - ساعت: ۹:۰۳ ق.ظ

بومی سازی فن آوری تولید قطعات با تکنولوژی بالا

تاریخ انتشار: چهارشنبه، ۱۲ دی ۱۳۹۷

به گزارش ایکوپرس، حسین نجاری حداکثر بهره برداری از منابع موجود، تعمیق و توسعه خودکفایی را از جمله اقدامات ویژه ساپکو در مقابله با تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: بازنگری در استانداردها و سیاست های کیفی و اصلاح روش ها،‌ سیستم ها و فرآیندها از دیگر رویکردهای ساپکو در این زمینه است.

 

وی گفت: میزان ساخت داخل قطعات در بخش های مختلف تولید اعم از فرآیند تولید ، قالب و ابزار، مواد اولیه و قطعات استاندارد و زیرمجموعه ها متفاوت است که در اغلب موارد به بیش از 80 درصد می رسد.

 

نجاری تاکید کرد: برای افزایش عمق ساخت داخل برنامه هایی از جمله هماهنگی با سازندگان جهت داخلی سازی قطعات زیرمجموعه خرید خارج، تعمیق ساخت داخل و استفاده از توان تولیدکنندگان مواد اولیه فلزی و پلیمری جهت جایگزینی مواد داخلی با مواد خارجی در تولید قطعات و همچنین بومی سازی قالب و ابزارهای مورد نیاز جهت تولید قطعات خودرو را در دستور کار قرار داده ایم.

 

مدیر عامل ساپکو خودکفایی قطعات خرید خارجی، کاهش ارزبری قطعات و مجموعه های خودکفا شده، ازطریق افزایش عمق ساخت داخل خودکفایی مواد اولیه و قالب ها با منشاء خارجی و ایجاد واریانت های جدید برای استفاده از ظرفیت سازندگان موجود را از جمله اقدامات انجام شده ساپکو برای جبران کاهش تیراژ تولید دانست.

 

وی درباره اقدامات ساپکو برای بومی سازی تولید قطعات با تکنولوژی های بالا گفت: دسته بندی قطعات و مجموعه های خودرو به 5 بخش اصلی خودرو (مگاماژول) براساس طراحی وتکنولوژی ساخت و تولید صورت پذیرفته است.

 

کلیه گلوگاه‌ها و مشکلات تولید و تامین قطعات اعم از فرآیند تولید، تکنولوژی ساخت، مواد اولیه و … شناسایی شده و برای تعمیق داخلی سازی مجموعه مگاماژول‌ها و زیر سیستم‌های آنها برنامه ریزی شده است.